Fallning
header
headerskugga
start
beskarning
kontakt
farliga
body
• Vissa träd är mer känsliga för påverkan än andra. Granen är en av de som påverkas mest av tjälfria vintrar med fuktig jord. Dess ytliga rotsystem gör de känsligare för hårda vindar. De bör inte kvistas. Om man måste ska man lämna ca 20 cm kvar. Rötrisk vid skador.

• Tomt- och anläggningsarbeten skadar ofta rötter eller stam. Likaså att trava ved mot stam eller kompostering och utfyllning.
• Dubbelstammar riskerar att dela på sig.
triangel
• Om grannen tar ned flera träd som har stått som skydd för era träd, tänk på att vindtrycket ökar på de kvarvarande träden. Det tar några år för ett träd att stabilisera rotsystem och stam.
• Döda stammar som inte påverkar säkerheten lämnas helst kvar.
De samlar till sig insekter och fåglar. Om fåglar är extra intresserade, som bobygge, kan det tyda på skador i stammen, oftast efter grenbrott.
• En del träd är så farliga att man får ta dem med skylift eller kran. Kan t.o.m vara för farliga att fälla om det är litet trångt.