fallning
header
headerskugga
startsidan
beskarning
kontakt
farliga
background
Hamling gjordes förr oftast när bladen var som näringrikast. När man väl börjat att med hamling så bör det göras regelbundet. Det utförs helst under JAS, juli - augusti - september.
Beskärning sker i huvudsak under den så kallade JAS-perioden. Juli, Augusti och September. I samband med gallring ser man till att frukt växer fritt och får solljus. Man ser också till att gallra skadade och sjuka växtdelar. Skadade delar bör beskäras så snart som möjligt.

Beskärning av träd bör bara göras om det är skadat eller
riskerar att fällas på grund av att det är för stort.
Viktbeskärning minskar belastningen på greninfästningen,
stammen eller rotsystemet. Kronreducering bör göras innan grensystem och huvudstam hunnit bli för grova. En del träd kan ha svårt att hämta sig från en större beskärning. Då får man ta det över en flerårsperiod.

Vinterbeskärning har mest kommit till för att sensommaren
var nog så arbetskrävande med all skörd och skötsel.
Observera att björk och lönn vinterbeskärs eller efter
savning, då dessa två "blöder" kraftigt.
Hamling
triangel
Beskärning
beskarning
beskarning2